Scholen krijgen personeel voor computercoördinatie

De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist om volgend schooljaar aan scholen personeelsomkadering toe te kennen die alleen voor de coördinatie van het informaticagebeuren kan worden aangewend. Scholen krijgen ook extra werkingsmiddelen voor de logistieke en materiële ondersteuning van de "ICT-coördinatoren".

Belga

Scholen ontvangen weliswaar al sinds '98 middelen voor computers, maar het gebruik ervan wordt tot nu toe gecoördineerd vanuit de gewone personeelsomkadering. Gevolg is overbelasting bij het personeel dat daarvoor instaat.

Het plan van onderwijsminister Marleen Vanderpoorten voor ICT-coördinatoren werd vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse regering, die besliste dat de middelen niet alleen naar het gewoon, maar ook naar het buitengewoon onderwijs gaan evenals naar de centra voor volwassenenonderwijs en de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs.

De middelen zullen worden toegekend naargelang de graad van ondersteuning die de leerlingen behoeven. De ICT-personeelsomkadering zal in het secundair onderwijs volgend schooljaar worden toegekend aan scholengemeenschappen met minstens 1.100 leerlingen. Basisscholen krijgen de middelen apart.

Vanderpoorten kondigde in maart jongstleden aan dat het voorziene bedrag goed is voor gemiddeld 1 voltijds coördinator per 2.500 leerlingen. Scholen krijgen de middelen vanaf september, maar het voorstel van de minister moet nog het advies van de Raad van State krijgen. Er moet ook nog over worden onderhandeld met de vakbonden en de inrichtende machten.