OCMW-voorzitter Brasschaat verontschuldigt zich

In een mededeling verontschuldigt voorzitter Jo Casaer van het OCMW in Brasschaat zich tegenover alle inwoners 'die een brief ontvingen waarin sprake is van het voornemen om hun woning te onteigenen'.

Belga

Het initiatief van de voorzitter om een ludieke brief te schrijven, waarbij de inwoners van Brasschaat is voorgesteld 'dat hun onteigende huis zou worden gebruikt als huisvesting voor asielzoekers die aan OCMW Brasschaat zijn toegewezen maar die niet in Brasschaat wonen', is niet alleen bij de betrokken eigenaars in slechte aarde gevallen. Ook federal minister Vande Lanotte reageerde furieus.

Voorzitter Casaer: "De minister beweert vandaag dat de omzendbrief die hij eerder al schreef omtrent deze problematiek niet voor Brasschaat zou gelden. Ik hoor het hem graag zeggen. Maar gisteren heb ik het kabinet nog gecontacteerd en van de kabinetschef als antwoord gekregen dat de omzendbrief wel degelijk geldt voor Brasschaat. En dat wij vanaf juni 2002 slechts 50 procent van de steun die wij betalen zullen terugkrijgen tot wij voor elk dossier een overtuigend bewijs hebben gegeven welke effectieve inspanningen werden geleverd om de asielgerechtigden een woonst in onze gemeente aan te bieden. De 50 procent die wij moeten financieren staat voor 73.000 euro per maand. Berekend per jaar is dit 876.000 euro. Dat ze dat verschil in interpretatie maar eerst binnen het kabinet uitklaren."