Umicore stap dichter bij sanering terreinen in Olen

Umicore is opnieuw een stap dichter gekomen bij de sanering van de met radioactief afval verontreinigde terreinen in de buurt van zijn vestiging in Olen. De Belgische non-ferrogroep overhandigde vrijdag het draaiboek van het zogenoemde Braem-project aan de kabinetschef van minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne.

Belga

Het veldwerk is nog niet direct voor morgen, meldt Umicore in een communiqué. Dat zou pas ten vroegste in 2006 starten. De einddatum is ten vroegste voorzien voor 2010. Dat het project niet onmiddellijk te realiseren is, heeft vooral te maken met de technische en administratieve complexiteit van het dossier. Het project moet nog verder ontwikkeld worden, de noodzakelijke vergunningen moeten nog afgeleverd worden.

De vervuiling in en rondom de Umicore-vestiging in Olen is het gevolg van historische productieactiviteiten voor radium en uranium tussen 1922 en 1980. Nobelprijswinnares Marie Curie verrichtte eerder in Olen veel studiewerk inzake radioactief materiaal. Uit studies van begin de jaren negentig blijkt evenwel dat de risico's van de verontreining beperkt zijn. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle herbevestigde dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid, op voorwaarde dat aan het gebruik van de gronden niets gewijzigd wordt.

Het Braem-project omvat in eerste instantie de sanering van radiologisch verontreinigde terreinen buiten de vestiging in Olen. Daarna moeten de materialen afkomstig van de saneringswerken definitief geborgen worden in een bergingsinstallatie voor laag radioactief afval. De sterk verontreinigde gedeelten - de zogenaamde hot spots - zullen in een beveiligde opslag worden genomen, in afwachting van een latere definitieve oplossing. Omtrent de financiering van het project is nog geen standpunt ingenomen.