Vlaamse regering betaalt 60 pct sanering La Floridienne (Gent)

De Vlaamse regering betaalt 60 pct van de kosten voor de sanering van La Floridienne, een zwaar vervuilde industriële site in Gent. Dat heeft ze vrijdag beslist. De overige 40 pct is voor de stad Gent, die de kosten moet terugvorderen van de verantwoordelijken van de vervuiling.

Belga

Op de begroting van leefmilieu wordt voor de sanering van de terreinen in de Gentse haven, die door vroegere bedrijfsactiviteiten vervuild zijn met zware metalen, waaronder lood, arseen en cyanides, 8,2 miljoen euro vrijgemaakt. Door de beslissing moeten de werken volgend jaar kunnen starten.

La Floridienne is één van de zogenaamde brownfields (zwaar vervuilde terreinen) die de Vlaamse regering wil saneren. Om alle terreinen te saneren over een periode van 35 jaar is een bedrag van 7 miljard euro nodig. Daarvoor roept de Vlaamse regering in het kader van haar "Zomerakkoord" een ecologisch fonds in het leven dat deels door de overheid en deels door het bedrijfsleven zal gespijsd worden.

Nog op voorstel van minister van Leefmilieu Vera Dua keurde de Vlaamse regering vrijdag financiële ondersteuning goed voor boseigenaars die op een duurzame manier hun bossen beheren. Daarvoor is een pakket subsidiemaatregelen voorzien.