Senaat schrapt militaire rechtbanken uit grondwet

De Senaat keurt donderdagnamiddag een wijziging van de grondwet goed waardoor de militaire rechtbanken in vredestijd worden afgeschaft en de strafuitvoeringsrechtbanken worden ingevoerd. De CD&V had een aantal opmerkingen op de tekst en zal zich onthouden, kondigde Mia De Schamphelaere aan.

Belga

De hervorming van artikel 157 van de grondwet voorziet in de eerste plaats dat de militaire rechtbanken in vredestijd worden afgeschaft. Ze bestaan enkel nog in oorlogstijd. Justitieminister Marc Verwilghen merkte donderdag op dat België reeds in 1988 door het Europees Hof van de Rechten van de Mens veroordeeld werd omdat het wetboek van strafpleging voor het leger niet in een scheiding voorzag tussen het onderzoek en de vervolging. De afschaffing maakt ook deel uit van het Octopusakkoord en werd overgenomen in de regeerverklaring.

De regering heeft intussen een ontwerp van nieuwe wet op de militaire gerechten in oorlogstijd opgesteld, dat momenteel wordt aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State. Mia De Schamphelaere wees er donderdag op dat de afschaffing van de militaire rechtbanken in vredestijd geen rekening houdt met de specifieke toestand bij delicate opdrachten in vredestijd in het kader van buitenlandse missies. Het gevaar dreigt dat daar niet meer, maar minder controle op de gewapende macht ontstaat, stelde ze.

Het tweede luik van de grondwetsherziening voorziet in de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken zoals aanbevolen door de commissie-Dutroux. Deze strafuitvoeringsrechtbanken moeten multidisciplinair worden samengesteld en dienen onder meer de commissies voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, de probatiecommissies en commissies ter bescherming van de maatschappij te vervangen.