Gevangenisbonden en minister niet eens over akkoord

De vakbonden van het gevangenispersoneel en de vertegenwoordigers van de minister van Openbaar Ambt Luc Van den Bossche zijn het niet eens over hoe het afgesloten akkoord van 23 mei moet gelezen worden.

Belga

Meer bepaald over het cumuleren van de nieuwe 'specifiteitstoelage' zoals in het akkoord staat, met premies uit het Copernicus-plan, bestaat grote onenigheid. Voor de vertegenwoordigers van de minister kunnen beiden niet gecombineerd worden, volgens de bonden wel, zegt federaal secretaris van de ACOD Jean Lizin.

Woensdag waren er besprekingen tussen de vakbonden en de ministeries van Justitie en Openbaar Ambt over de toepassing van het akkoord van 23 mei. Dat akkoord maakte een einde aan een aanslepend sociaal conflict met talrijke stakingen en prikacties van het gevangenispersoneel.

Met het akkoord werden twee premies afgeschaft: de gevarenpremie, voor diegenen die contact hebben met de gevangenen, en de productiviteitspremie. In de plaats kwam één specificiteitstoelage van 2.200 euro, exclusief indexering, voor al het personeel "dat regelmatig contact heeft met de gevangenen". Voor Openbaar Ambt is die nieuwe premie niet te combineren met de andere premies van Copernicus.

Beide partijen vergaderen maandag voort over het akkoord. Dinsdag komen de nationale comités van de vakbonden samen en op 15 juli vindt een overleg plaats met de vakbondsafgevaardigden van de gevangenissen.