"VS bereiden oorlogsplan op Irak voor"

De Verenigde Staten bereiden een grootse militaire actie voor op Irak. Dat meldt

The New York Times

, die een document kon inkijken waarin de drievoudige actie uit de doeken wordt gedaan. Het zou gaan om aanvallen vanuit de lucht, op de grond en op zee.

Belga

Uit het script blijkt dat tienduizenden Amerikaanse soldaten vanuit Koeweit de aanval zouden inzetten. Oorlogsvliegtuigen zouden hen vanuit de Golfstaten en Turkije bijstaan. Ook zou het de bedoeling zijn om de voorraad chemische en biologische wapens en raketten van de Iraakse leider Saddam Hoessein te vernietigen.

Volgens woordvoerders van de respectieve autoriteiten is geen enkel van de genoemde landen reeds over hun aandeel in de operatie gecontacteerd. Volgens het artikel in de New York Times zou de planning zelfs nog niet zijn doorgenomen met de Amerikaanse president George W. Bush, noch met defensieminister Donald Rumsfeld of generaal Tommy Franks, die de Amerikaanse troepenmacht in het Midden-Oosten leidt.

Volgens The New York Times wijst het bestaan van een dergelijk actieplan erop dat er reeds een consensus is bereikt over de verschillende stappen die tot een definitief oorlogsplan moeten leiden en het tijdstip waarop de aanval zou worden ingezet. Bush houdt nochtans tegenover de publieke opinie en zijn voornaamste bondgenoten vol dat er geen vergevorderd plan bestaat voor de invasie op Irak.

Generaal Franks briefte Bush wel over de Amerikaanse militaire strategie tegenover Irak. Algemeen geweten is dat Franks voorstander is van een aanzienlijke grondtroepenmacht in het land. Hij verkiest een grootschalige aanval met 200.000 soldaten boven de manier om met kleine troepen verschillende gebieden in te nemen, zoals in Afghanistan te werk is gegaan.

Het artikel in The New York Times is gebaseerd op informatie die de krant los wist te krijgen van een Amerikaanse verantwoordelijke die nauw betrokken zou zijn geweest bij het opzet van het plan. De anonieme bron noemt het document, dat de titel 'CentCom Courses of Action' draagt, voorts "onvoldoende creatief". Volgens hem zou onder meer niet genoeg rekening zijn gehouden met de vooruitgang in wapens en tactieken sinds de Golfoorlog in 1991.