Monseigneur Heusschen van Hasselt begraven

In de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal is zaterdagmorgen de eerste bisschop van Limburg, Jozef Maria Heusschen, begraven. De ere-bisschop zou op 12 juli 87 geworden zijn en na de zomer de 40ste verjaardag van zijn benoeming tot bisschop vieren.

Belga

Tal van Limburgse politici, onder wie Theo Kelchtermans, Karel Pinxten, Jef Gabriëls en Frieda Brepoels woonden de uitvaartplechtigheid bij. Benevens kardinaal Godfried Danneels kwamen ook gouverneur Hilde Houben-Bertrand van de provincie Limburg en leden van de bestendige deputatie hun laatste eer aan de ere-bisschop betuigen.

De plechtigheid werd voorgezeten door bisschop Paul Schreurs. Die prees Heusschen voornamelijk omwille van zijn luisterbereidheid en omwille van het feit dat hij tot zijn laatste dagen de emeriti en zieken bleef bezoeken.

De kist van de bisschop stond al sinds vrijdag in de Sint-Quintinuskathedraal opgesteld om gelovigen de kans te geven nog een laatste groet te brengen aan de aflijvige. Die kist werd zaterdagmorgen door een erehaag van een 100-tal priesters naar vooraan in de kathedraal gedragen. Op hetzelfde tijdstip dat de uitvaartplechtigheid in Hasselt plaats vond, werden drie plechtigheden in zusterparochies in Brazillië, Israël en Rwanda gehouden.

Monseigneur Heusschen overleed zondag jl. totaal onverwacht in het Salvatorhome in Hasselt. De ere-bisschop verbleef daar sinds 1997. Het levenloze lichaam van Heusschen werd maandagochtend in de tuim van het home aangetroffen. Over de precieze doodsoorzaak bestaat geen duidelijkheid. Vast staat wel dat de ere-bisschop zondagavond nog een wandeling in de tuin was gaan maken en maandagochtend niet kwam opdagen voor de eucharistieviering. Hij voelde zich de laatste dagen niet zo goed.

Jozef Maria Heusschen werd op 12 juli 1915 geboren uit een slagersgezin in Tongeren. Hij werd de eerste bisschop van het bisdom Hasselt, dat toen enkel maar op papier bestond. Op 15 december 1989 nam Heusschen ontslag als bisschop, nadat de paus dat in 1970 een eerste keer geweigerd had. Heusschen werd nadien opgevolgd door bisschop Paul Schreurs.