Antwerpse politie dringt misdrijven terug op De Coninckplein

Het strikte ordehandhavingsbeleid en de permanente politieaanwezigheid op het De Coninckplein en in de Rooseveltbuurt in Antwerpen werpt zijn vruchten af. Dat hebben burgemeester Leona Detiège en korpschef Luc Lamine donderdag gezegd.

Belga

Sinds 18 april daalde het aantal geregistreerde misdrijven met 25 procent tot 170, terwijl de diefstallen met geweld met bijna 50 procent afnamen en de diefstallen uit auto's met 28 procent daalden. In vier hotels in de Rooseveltbuurt werden kamers verzegeld die gebruikt werden voor prostitutie. Ook werden vier cafés gesloten : twee op last van het Antwerpse parket en twee op bevel van de burgemeester.

Om de verkeerscarrousel en het foutparkeren die de tippelprostitutie met zich meebrengt, aan te pakken, werd de verkeerssituatie aangepast en wordt hard opgetreden tegen foutparkeerders. In twee maanden tijd waren er 244 bestuurlijke en 41 gerechtelijke aanhoudingen, aldus burgemeester Leona Detiège. "De bestuurlijke aanhoudingen gingen meestal over illegaal verblijf of prostitutie. De gerechtelijke aanhoudingen hielden voor de helft verband met drugs."

Zo'n 153 maal werd de dienst Vreemdelingenzaken gecontacteerd, wat leidde tot 16 onmiddellijke repatriëringen. Achttien andere mensen werden opgesloten in een gesloten asielcentrum in afwachting van hun repatriëring en 55 mensen kregen het bevel het grondgebied te verlaten.