Guy Vanhengel legt eed af als minister

Guy Vanhengel (VLD) heeft woensdagnamiddag in het Vlaams Parlement de eed afgelegd als minister in de Vlaamse regering. Vanhengel volgt Bert Anciaux op, die maandag ontslag nam. Vanhengel legde de eed af in handen van parlementsvoorzitter Norbert De Batselier.

Belga

Hij werd daarop hartelijk verwelkomd door zijn collega-ministers in de regeringsbanken. Vanhengel wordt in de Vlaamse regering bevoegd voor Brusselse aangelegenheden en sport. De Batselier las woensdag in plenaire vergadering de brief voor waarin Bert Anciaux zijn ontslag officieel aankondigde. Anciaux zegt daarin zijn functie met heel veel plezier te hebben vervuld en dankt het Vlaams Parlement, over meerderheid en oppositie heen, voor de eerlijke en nauwe samenwerking.

Anciaux schrijft te hopen dat hij het vertrouwen niet heeft geschaad en hoopt in de toekomst nog verder te kunnen meewerken aan de opdracht van het parlement om een open, verdraagzaam en rechtvaardig Vlaanderen tot stand te brengen.