Guy Vanhengel: felicitaties van de Donnea

Brussels minister-president François-Xavier de Donnea is opgelucht met de oplossing die de Vlaamse regering gevonden heeft na het ontslag van Bert Anciaux. "Ik ben vooral blij dat Guy Vanhengel minister blijft in de Brusselse regering", luidt het.

Belga

"Hij is een goede minister, heeft een enorme werkkracht en beheert goed zijn dossiers. Ik ben ervan overtuigd dat hij de combinatie van de twee jobs perfect zal aankunnen", benadrukt de Donnea.

De minister-president denkt niet dat het werk van Vanhengel in de Brusselse regering eronder zal lijden. "In de Vlaamse Regering krijgt hij slechts beperkte bevoegdheden. Bovendien zijn die complementair met het werk dat hij nu levert als minister van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, meer bepaald voor sociale en culturele zaken. Dat zal de coherentie alleen maar ten goede komen, want vroeger moesten de Vlaamse Brusselse ministers ook de violen stemmen met Bert Anciaux", aldus de Donnea.

De Donnea denkt ook dat het dubbele petje de Brusselaars de gelegenheid geeft om een kijk te hebben op de Vlaamse aangelegenheden.