Verklaring Dewael: "mensen zijn niet te koop"

"Mensen zijn niet te koop. Ik vind het dan ook verkeerd politici af te schilderen als koopwaar op een markt waar de meest biedende koper zijn slag thuishaalt". Dat was één van de opmerkelijke passages in de verklaring van Vlaams minister-president Patrick Dewael naar aanleiding van het ontslag van Anciaux.

Belga

Dewael verwees naar de ingrijpende interne evolutie die VU-ID sinds de stembusslag van juni '99 had doorgemaakt (de partij viel uiteen in NV-A en Spirit en verloor leden aan andere partijen). Over de oorzaken daarvan en over de verantwoordelijkheid daarvoor is de jongste weken heel wat inkt gevloeid en werden harde woorden gesproken, merkte Dewael op.

De minister-president gaat er vanuit "dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen". "Een politicus die van de ene partij naar een andere partij overstapt, is zelf verantwoordelijk voor die beslissing. Hij of zij moet zelf oordelen of dit in overeenstemming is te brengen met zijn overtuiging. De verantwoordelijkheid of de schuld voor de overstap van iemand naar een andere partij kan dus niet in de schoenen geschoven worden van iemand anders", betoogde Dewael.

"Politici zijn uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan de kiezer, en zij weten dit", klonk het. Ze kunnen wel van mening veranderen, hun overtuiging herzien, en zich zelfs aansluiten bij een andere partij als zij dit nodig achten. Maar "niemand kan politici daartoe echter verplichten. Niemand kan hen dwingen om een andere overtuiging aan te kleven", aldus Dewael nog.

De minister-president prees nogmaals de ontslagnemende Anciaux en dankte de voorzitters van de meerderheidspartijen voor het nachtelijk onderhandelen waarbij sommigen hun ambitie moesten temperen en anderen vasthielden aan hun overtuiging.