Vervangwoningen voor illegale weekendhuisjes

Wie permanent in een illegaal weekendverblijf woont, kan om sociale redenen een vervangende woning krijgen. Minister Dirk Van Mechelen wil hiervoor in het Grondfonds 2003 extra centen inschrijven.

GPD

De VLD-minister van Ruimtelijke Ordening is klaar met zijn beleidsplan rond de problematiek van de weekendverblijven. Het grootste deel van de in de jaren zestig en zeventig niet-vergunde huizen kan een planologische oplossing krijgen, waardoor mensen in hun huis kunnen blijven wonen.

Een bepaald percentage - niemand weet met zekerheid hoeveel - blijft illegaal en moet dus weg. "We willen de betrokkenen niet langer in een illegale woning laten wonen. Als er sociale redenen zijn, zullen we vervangende huisvesting aanbieden via de gemeentebesturen, de huisvestingsmaatschappijen, de sociale verhuurkantoren en de OCMW's", zegt Dirk Van Mechelen. "Om bij te dragen in de huisvestingskosten heb ik bij de voorbereiding van de begroting 2003 voorgesteld om in het Grondfonds een budget in te schrijven." Zijn beleidsnota gaat nu naar het parlement. Het zal nog enkele maanden duren voor de betrokkenen meer duidelijkheid krijgen.

Voor de gemeenten is het belangrijk dat niet het maximale aantal geregulariseerde weekendverblijven als bijkomende woning wordt ingeschreven. Anders zou er in vele gemeenten nauwelijks of niet kunnen worden bijgebouwd. Eén woning staat in verhouding tot twee of vier weekendverblijven.