Vanhengel volgt Anciaux op

Bert Anciaux wordt vervangen door de Brusselse minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel (VLD). Het aantal ministers blijft ongewijzigd (10), Vanhengel woont in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (wettelijk vereist) en hij blijft tegelijk minister in de Brusselse regering, "waardoor de band tussen Brussel en Vlaanderen zonder meer wordt verstevigd".

Belga

Vanhengel krijgt de portefeuille van Brusselse Aangelegenheden en Sport. "We zijn erin gelukt de wettelijke bepalingen te verzoenen met politieke imperatieven die voortsproten uit het gewijzigde politieke landschap. De Vlaamse regering heeft met deze doorstart alle troeven in handen om de regeerperiode met een succesvol palmares te beëindigen". Op die manier verdedigde Vlaams minister-president Patrick Dewael woensdag in het Vlaams parlement de herschikking in de Vlaamse regering.

Dewael gaf meer uitleg bij het akkoord dat hij dinsdagnacht sloot met delegaties van de meerderheidspartijen. Een herverdeling van bevoegdheden was nodig na het plotse ontslag van Vlaams minister Bert Anciaux (Spirit) en de wijzigingen bij coalitiepartner VU-ID. Het ontslag "schiep een institutioneel en politiek probleem dat een dringende oplossing nodig had".

De bevoegdheidsherschikking die met het ontslag van Anciaux gepaard ging, blijft beperkt, vindt Dewael. "Deze overeenkomst zal ons toelaten ons regeerakkoord verder uit te voeren. Dewael vroeg aan het parlement om nog voor het zomerreces de voordrachtsakte in te dienen die nodig is om de herschikking "onverwijld" door te voeren.