Unizo wil oplossing voor 23.000 zonevreemde bedrijven

"Vlaanderen heeft een probleem: meer dan 23.000 bedrijven zijn zonevreemd, dus geheel of gedeeltelijk gevestigd waar zij niet horen. Daarvoor is een dringende oplossing nodig. Graag zonder te veel paperassen." Dat zegt de Unie van Zelfstandige Ondernemers, kortweg Unizo, donderdag in Heist-op-den-Berg.

Belga

Die locatie is niet toevallig gekozen. Heist-op-den-Berg is één van de 113 Vlaamse gemeenten met (76) zonevreemde bedrijven. Dertig Heistse firma's wensten gebruik te maken van de regeling uit 1997. Die voorzag in het uittekenen van sectorale BPA's voor deze 'foute' bedrijven. Uiteindelijk zijn 14 bedrijven als 'haalbaar' gecatalogeerd én gunstig geadviseerd door de gemeenteraad. Twaalf bedrijven zijn later definitief aanvaard, één gedeeltelijk. De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen maakte een nog strengere selectie: 8 gunstig, 1 ongunstig en 4 gedeeltelijk ongunstig.

"Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Van Mechelen heeft, vijf jaar na het opstarten van het dossier, 7 bedrijven integraal weerhouden, 2 gedeeltelijk goedgekeurd en 4 afgekeurd. Dit getuigt op zijn minst van onbehoorlijk bestuur. Want eerst vijf jaar lang een oplossing naar voor schuiven, om op het einde van de rit toch nog 6 van de resterende 13 bedrijven af te keuren, dat kan niet", concludeert Gert De Meutter, secretaris van de plaatselijke Unizo-afdeling.

Ook gedelegeerd-bestuurder Kris Peeters van Unizo eist een dringende oplossing voor de lijdensweg van 23.000 zonevreemde bedrijven die al meer dan vijf jaar wachten op een oplossing.