Telepolis ontslaat 20 mensen

Twintig werknemers van het Antwerpse informaticacentrum Telepolis zijn op staande voet ontslagen. Vijf anderen gaan met brugpensioen. De vakbonden zijn woedend. "Op geen enkel overleg werd gesproken over collectieve ontslagen." De financiële problemen van de stad Antwerpen laten zich ook voelen bij Telepolis.

brousseeuw

Het budget van 40 miljoen euro in 2003 zou te weinig zijn om alle taken uit te voeren. Zowel de socialistische vakbond ACOD als de christelijke CCOD voelen zich gepasseerd. "Wij hadden nochtans aangedrongen om vooraf een syndicaal overleg te organiseren. De voorzitter Patrick Janssens (SP.A) en de directeur van Telepolis schijnen dit, om onverklaarbare redenen, niet te willen. Dit getuigt niet van respect voor de sociale partners. Om over 'team-SPIRIT' nog maar te zwijgen", aldus de vakbonden.