Gebruik van pesticiden in Europa moet naar omlaag

Tegen juli 2003 moeten minstens 320 stoffen die worden gebruikt in pesticiden van de markt genomen worden in de Europese Unie. Bovendien lanceert de Europese Commissie een consultatie om het gebruik van pesticiden nog verder af te remmen. Momenteel wordt jaarlijks 320.000 ton verbruikt in de EU.

Belga

De Commissie controleert al enkele jaren de schadelijkheid van pesticiden. Nu is het offensief ingezet tegen die produkten waarvan het nut niet bewezen is of de schadelijkheid wel. Concreet gaat het om dik achthonderd 'actieve stoffen' die in 1993 op de markt waren. Daarvan moeten er 320 verdwijnen tegen juli volgend jaar. Nog eens 150 stoffen moeten wellicht ook verdwijnen tegen die datum, bij hen loopt de procedure nog.

De Commissie start bovendien overleg met alle betrokkenen over een verder terugschroeven van de impact van pesticiden op het milieu en de volksgezondheid. Dit zal onder meer gebeuren door betere controle en door het uitwerken van alternatieven.