Volendamse brandslachtoffers krijgen 26 miljoen euro

Het Nederlandse kabinet stelt 25,9 miljoen euro beschikbaar voor de slachtoffers van de cafébrand tijdens de nieuwjaarsnacht van 31 december 2000 op 1 januari 2001 in Volendam. Het geld is bestemd voor een Centrum voor Reïntegratie en Nazorg (CRN), een eenmalige uitkering voor schade in verband met functionele invaliditeit en een tegemoetkoming in de kosten als gevolg van door de brand opgelopen letstel.

Belga

Het kabinet stelt het bedrag beschikbaar naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie Financiële Afwikkeling nieuwjaarsbrand Volendam (CFA Volendam), dat donderdagmiddag in het stadskantoor van Volendam wordt gepresenteerd. De brand in café De Hemel, anderhalf jaar geleden, kostte aan veertien jongeren het leven. Bijna tweehonderd jongeren raakten gewond.

De CFA had de taak, de minister van Binnenlandse Zaken te adviseren over een financiële tegemoetkoming aan de slachtoffers van de brand. Het CRN krijgt tot 2006 jaarlijks een miljoen euro van het kabinet. Het centrum moet jongeren dichtbij huis hulp en ondersteuning geven, zodat zij ondanks al hun problemen toch hun eigen toekomst kunnen vormgeven.

Daarnaast krijgen de slachtoffers een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 150.000 euro per persoon. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van de invaliditeit van de slachtoffers. In totaal is hiervoor 17,3 miljoen euro beschikbaar. De kosten die de slachtoffers en hun naasten daarnaast hebben gemaakt, zoals huishoudelijke hulp en kinderopvang, worden gedeeltelijk vergoed. Hiervoor heeft het kabinet 3,6 miljoen euro over.