België voor Europees Hof wegens leenrecht

De Europese Commissie start een zaak tegen België voor het Europees Hof in Luxemburg. Ons land heeft nog steeds geen regels inzake het leenrecht of de auteursvergoeding. Op een vorige procedurestap kwam zelfs geen antwoord van de Belgische overheden.

Belga

Een Europese richtlijn bepaalt dat auteurs en artiesten zelf mogen bepalen of hun werken al dan niet kunnen uitgeleend worden in bibliotheken en dergelijke. De lidstaten mogen afwijken van dit recht, op voorwaarde dat de auteurs een vergoeding krijgen. De lidstaten mogen eventueel uitzonderingen toekennen op die betaling van vergoedingen.

België (in casu de gemeenschappen) heeft nog helemaal niets gedaan. Auteurs en artiesten kunnen uitlening niet blokkeren, en krijgen al evenmin een auteursvergoeding wanneer iemand bijvoorbeeld een boek uitleent. De Europese Commissie is al begin 2001 een procedure gestart. Op de laatste stap voor de verwijzing naar het Hof, in december 2001, heeft België nooit geantwoord.