"Neuken" dateert uit 1706

Print
Of Leeuwarden er trots op moet zijn is de vraag, maar nergens is het woord 'neuken' eerder op schrift gesteld dan in de Friese hoofdstad. Het volkswoord voor seksuele gemeenschap is nog niet zo heel oud, zo wisten taalkundigen al langer. "Ik wil neuken, wit of swart, al wat mij voorkomt dat het lekkerste smaakt, wil ik nemen", zo werd in 1762 opgetekend uit de mond van een Zuid-Afrikaan. Eerdere geschriften met dit woord waren tot dusver onbekend.
BR>
Maar in Leeuwarden werd het woord al in 1706 gebruikt, zo onthult historicus Onno Hellinga in het Leeuwarder historisch blad Leovardia. Hij onderzocht de getuigenverklaring van Frouckje Michels tegen wolkammer Johannes Bodendijk. Hij had haar toegeschreeuwd dat ze "haer meer als duysentmaal van de olde maeckelaer hadde laten neucken, ja meer als sij hairen aen haer kut had." Overigens was Bodendijk van Duitse afkomst. Mogelijk komt het woord uit het Duits of het Fries, oppert Hellinga.

.

Nu in het nieuws