Antwerpen seponeert 13 procent van pv's

Een verkeersovertreding kun je beter in Aarlen begaan dan in Hasselt. Bijna de helft van de verkeerspv's - 44,2 procent - wordt in Aarlen verticaal geklasseerd, in Hasselt is dat amper 5,3 procent.

BR>

In 2001 haalde de verkeerspolitie 1.441.370 keer haar boekje boven en maakte een pv. Maar naargelang het arrondissement belandde die pv ofwel in de vuilnisbak, ofwel in de bus van de overtreder, die de boete moest betalen. Vlamingen riskeren veel meer vervolging dan Walen. In Vlaanderen krijgt 14,5% van de verkeersboetes geen gevolg, in Wallonië gemiddeld 24,9%. Maar zelfs binnen de twee gewesten zijn er behoorlijk wat verschillen.

In Vlaanderen worden de meeste pv's geseponeerd in Oudenaarde (27,5%). In Hasselt daarentegen kun je maar beter niet tegen de lamp lopen. Slechts 5,3% van de pv's belandt er in de papiermand. Antwerpen zit onder het Vlaamse gemiddelde met 13,4%, Mechelen net erboven met 16,6%.

De reden waarom pv's niet worden opgevolgd, is divers. Bij zaken die niets met verkeer te maken hebben, is dat vaak omdat er geen echte bewijzen zijn. Bij verkeersovertredingen is het vervolgingsbeleid vaak de oorzaak. Een parket dat minder belang hecht aan verkeersovertredingen, zal die pv's sneller seponeren om zo plaats te maken voor andere dossiers.

Nu in het nieuws