Van Grembergen beschermt Geelse kapellen

Print
Vandaag maandag startte minister Van Grembergen, bevoegd voor monumenten en landschappen in de Vlaamse Regering, de beschermingsprocedure voor drie historische kapellen te Geel: de Sint Dimphnakapel in de St. Gerebernusstraat (gehucht Zammel), de Sint Dimphnakapel in de Groenenheuvel en de Sint Dimphnakapel te Elsum.
BR>
Minister Van Grembergen beschermt de kapellen omwille van hun volkskundige waarde, met name vanwege 'de materiële verwording van de intense verering van de heilige Dimphna'. De kapellen zijn daarmee de rechtstreekse getuigen van de groei van Geel als centrum voor de verzorging van geesteszieken. Met de bescherming wordt eveneens het historische belang van de kapellen onderschreven. Ze dateren immers uit de 17-de en 18-de eeuw en verkeren allen in een goede toestand.

.

Nu in het nieuws