Agalev: vergunningen rally's overhevelen naar gouverneurs

In de toekomst zouden enkel nog de provinciegouverneurs vergunningen mogen afleveren voor rally's op de openbare weg. Intussen zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig voor rally's die reeds een vergunning gekregen hebben. Dat zeggen de Agalev-senatoren Frans Lozie en Johan Malcorps. Ze hebben zich in het verleden reeds herhaaldelijk afgezet tegen het organiseren van rally's op de openbare weg. Ze zijn dan ook tevreden met de beslissing van minister van mobiliteit Durant om de reglementering grondig te herzien na het dodelijk ongeval zondag in de Rally van de Middenkust.

Belga

BR>

In afwachting wil Agalev echter dat Durant en haar collega van binnenlandse zaken, Antoine Duquesne, een nieuwe omzendbrief versturen met extra veiligheidsmaatregelen en een extra veiligheidsnazicht van de reeds vergunde rally's zoals Kortijk-Bellegem en de 24 uren van Ieper.

De groenen vragen een volledige herziening van het koninklijk besluit, in die mate dat er een totaal verbod komt op rally's in bebouwde kommen, stiltegebieden en in de buurt van ziekenhuizen en rusthuizen. Op het parcours van snelheidsritten is het publiek verboden, behalve in streng bewaakte publiekszones.

Tenslotte wil Agalev dat de wet in die zin wordt gewijzigd dat de gemeentebesturen niet langer een vergunningsbevoegdheid krijgen. Een vergunning of verbod voor het inrichten van een rally zou door de provinciegouverneur worden afgeleverd. Ook de gewestelijke overheid dient vanuit de bevoegdheid verkeersveiligheid de mogelijkheid te krijgen om rally's te verbieden, zo vinden Frans Lozie en Johan Malcorps.

Nu in het nieuws