Moens: voorstel prinselijke dotaties ruimer dan huidige regeling

Print
Sp.a-senator Guy Moens wil niet weten van het compromisvoorstel voor de prinselijke dotaties. "Het voorstel van Jeannine Leduc is ruimer dan de huidige regeling en dus kan ik er niet mee instemmen", verklaarde hij maandagmorgen.
BR>
Zowel Moens als Leduc ontkenden maandag aan Belga met klem dat de VLD-fractieleidster de sp.a'er per telefoon zou bedreigd hebben zoals Het Laatste Nieuws schrijft. Wel heeft zich donderdagnamiddag in plenaire zitting een gesprek plaatsgevonden tijdens hetwelke Leduc Moens gewezen zou hebben op de gevolgen indien hij zijn houding zou volharden.

Zoals bekend neemt Guy Moens een verregaand standpunt in inzake de dotaties aan prins Laurent en prinses Astrid. "Voor mij is het voorstel van Vincent Van Quickenborne en Jean-Marie Dedecker te gematigd. Ik heb daar dan ook amendementen op ingediend", aldus Moens.

Hij wijst er ook op dat het compromisvoorstel dat Leduc heeft uitgewerkt ruimer is dat de huidige regeling. Het voorstel bepaalt dat Astrid en Laurent tot hun 65ste een dotatie van 300.000 euro krijgen. Dat bedrag zou geïndexeerd worden zolang koning Albert op de troon zit. Bij de troonswissel krijgt enkel de kroonprins van zijn 18de een dotatie. Ook koningin Fabiola en de echtgenote van de kroonprins - prinses Mathilde - kunnen rekenen op een dotatie. Nu krijgt Mathilde niets.

Moens wijst erop dat de kinderen van de koning nu geen gegarandeerde dotatie hebben. De wet voorziet de mogelijkheid dat ze een dotatie krijgen, maar de som moet jaarlijks in de begroting ingeschreven worden. In het voorstel van Leduc zijn de dotaties gegarandeerd. "Dat kan men moeilijk een compromis noemen", vindt de sp.a'er.

Het compromisvoorstel werd afgelopen donderdag door de fractieleiders van de meerderheid in de Senaat besproken. Tot een akkoord kwam men niet omdat Ecolo-fractieleidster Marie Nagy nog overleg wilde met haar fractie.

.

Nu in het nieuws