Liberalisering havendiensten goedgekeurd

Print
De EU-ministers van Transport zijn het maandag eens geworden over de liberalisering van de havendiensten. Aan het voorstel van eurocommissaris voor Transport Loyola de Palacio zijn wel een aantal aanpassingen (onder meer sociale garanties) doorgevoerd. België reageert tevreden op het bereikte compromis.
BR>
Voortaan mag iedereen in principe diensten aanbieden in de Europese zeehavens. Dat principe is echter dermate ingekaderd dat ook België kan instemmen met de liberalisering. Morgen/dinsdag ontvangt minister van Transport Isabelle Durant (Ecolo) de vakbonden van de dokwerkers om uitleg te geven over het compromis. In België liggen/lagen twee soorten diensten gevoelig, het laden en lossen van schepen door dokwerkers, en het loodsen van de schepen in en uit de havens. Durant wou de loodsen uit de tekst en is daar de facto zo goed als in geslaagd. Ten eerste wordt de markt voor loodsen pas over tien jaar geopend, tot zolang is iedere liberalisering onmogelijk. Ten tweede mogen de EU-lidstaten zelf een organisatie of bedrijf aanduiden. Er hoeft dus geen openbare aanbesteding of iets dergelijks te worden uitgeschreven. Bovendien volstaat het één organisatie aan te duiden, concurrentie hoeft niet.

In de nieuwe regels is ook al niets voorzien in verband met minimale normen. België vreesde via die normen een afzwakking van de huidige sociale regels en veiligheid. Wat betreft de dokwerkers, stelt minister Durant dat de wet-Major geenszins in het gedrang komt. Dat betekent dat het laden en lossen in België voorbehouden blijft voor "erkende dokwerkers". Wel openen de Europese regels de weg naar het erkennen van meer mensen.

Het EU-compromis voorziet dat de nationale sociale en veiligheidsregels niet mogen aangetast worden. Iedere lidstaat krijgt het recht (niet de plicht) het laden en lossen aan een voorafgaandelijke toelating te onderwerpen. Zelfafhandeling (waarbij de reder met eigen mensen of matrozen zijn schepen laadt of lost) kan maar als de reder daarvoor de toestemming krijgt.

.

Nu in het nieuws