Staatsschuld gestegen in 2001

Print
De federale staatsschuld is in 2001 toegenomen tot 253,831 miljard euro (netto), zo blijkt uit het jaarverslag van de staatsschuld 2001 van de Administratie der Thesaurie. Zowat 15 miljard euro daarvan zijn interestlasten. Tegenover het BBP daalde de schuldenlast evenwel tot 107,6 procent. Het gaat om de achtste daling op rij. In 2000 bedroeg de schuldratio nog 109,3 procent van het BBP. In 2003 wil de regering onder de 100 procent zakken.
BR>
Voor 2002 houdt de regering vast aan een begrotingsevenwicht. Op middellange termijn blijft ze uitgaan van de geleidelijk opbouw van een overschot, zoals voorzien in het Stabiliteitsprogramma 2001-2005. Volgens de regering moet het mogelijk zijn om tegen dan een overschot van 0,5 procent van het BBP te realiseren als de groei in 2003 zou oplopen tot 3,0 procent.

.

Nu in het nieuws