Sanering Centrale Werkplaats Kessel-lo kost 1,5 miljoen euro

Print
De NMBS wil in oktober van start gaan met de bodemsanering van haar voormalige Centrale Werkplaatsen in Kessel-lo. Het 8 ha groot terrein wordt eerlang verkocht aan de stad Leuven, die er samen met een sociale bouwmaatschappij en privé-promotoren vanaf half 2005 circa 300 zowel sociale als andere woningen wil realiseren, een groenzone en enkele gemeenschapsvoorzieningen.
De saneringskosten belopen 1,5 miljoen euro. De spooractiviteiten in de periode 1863-1993 en de bombardementen tijdens WO II hebben bodem en grondwater op 3 plaatsen tot 9 meter diep vervuild met gechloreerde solventen

.

Nu in het nieuws