350.000 euro voor weduwe Van Noppen

Print
Het hof van assisen van Antwerpen heeft maandag weduwe Mieke Hendrickx een morele schadevegoeding toegekend van 25.000 euro en een materiële schadevergoeding van 75.676,95 euro. Daarnaast kreeg ze ook nog een provisionele schadevergoeding toegekend van 250.000 euro voor het geleden inkomstenverlies. Dat bedrag zal later definitief worden bepaald.
BR>
Het IVK kreeg niets toegekend van de morele euro schadevergoeding waar het om gevraagd had maar wel kreeg het een materiële schadevergoeding van 96.052,82 euro. Dat zijn de rentes van de arbeidsongevallenverzekering die het IVK tot op heden aan de familie heeft uitgekeerd.

Net als hun moeder kregen de kinderen Birgit en Werner Van Noppen elk een morele schadevergoeding van 25.000 euro. Al deze bedragen moeten nog worden vermeerderd met de gebruikelijke rentes. Momenteel bedragen die 7 procent.

.

Nu in het nieuws