25% dioxine-uitstoot komt van vuurtjes in de tuin

Print
25% van de dioxine-uitstoot wordt veroorzaakt door vuurtjes in de tuin... een onthutsend cijfer, en de Vlaamse overheid wil er dan ook dringend iets aan doen. Morgen dinsdag verschijnen er in alle dagbladen en streekkranten advertenties die voorlichten over het beleid van de Vlaamse overheid inzake sluikverbranden.
Er komen ook nog televisiespots en affiches. De campagne wijst op de talrijke alternatieven voor verbranden: afval voorkomen, sorteren of composteren. Bij de voorlichtingscampagne hoort een brochure die een en ander uitgebreid toelicht, van de risico's voor de gezondheid (bv. kankers maar ook voortplantings- en ontwikkelingsstoornissen) tot de alternatieven (bv. de talrijke voordelen van composteren en mulchen). De brochure kan nu al worden gedownload via www.vlaanderen.be/sluikverbranden

.

Nu in het nieuws