Nicotinewater voor Amerikaanse rokers

Print
Het op de markt brengen van nicotinewater, bestemd voor rokers, ontketent een hevige polemiek in de Verenigde Staten. Antitabakgroepen verzetten zich tegen de commericialisering ervan. Het water, dat "Nico Water" gedoopt werd, staat vanaf volgende week in de rekken van de warenhuizen in de vorm van pakken met vier flessen.
De producent is een Californische firma, QT5 Inc. "Er zijn hier 38 miljoen rokers, we willen hen een andere vorm van gemakkelijk te krijgen nicotine bieden, die geen rook geeft voor hun omgeving", zegt de directeur van de firma, Steve Reder.

. Voor het water op de markt is, is er al protest van 20 groeperingen tegen tabak. Ze vragen de FDA op te leggen dat het water niet kan verkocht worden zonder voorafgaande goedkeuring van de gezondheidsautoriteiten.
Nu in het nieuws