Gevangenisstaking: akkoord tussen vakbonden en regering

De vakbonden van de stakende cipiers hebben donderdagavond een akkoord gesloten met de regering. Dat akkoord voorziet, naast de uitbreiding van het personeelskader, in het behoud van de 36-urenweek en een nieuwe uitstapregeling vanaf 2004 en een aantal nieuwe premies.

Belga

De vakbonden gaan het akkoord bij hun achterban verdedigen. De regering wil het akkoord uitvoeren als de acties zaterdag stoppen. Minister van justitie Verwilghen (VLD) en van ambtenarenzaken Van den Bossche hebben het akkoord donderdagavond toegelicht.

Wat de uitstapregeling betreft, verduidelijkte minister Van den Bossche dat het huidige systeem behouden blijft tot eind 2003. Vanaf 2004 kan het personeel kiezen uit twee systemen. De eerste keuze steunt op een systeem van tijdskrediet, dat mensen met 20 jaar dienst op 55 kunnen opgebruiken, tenminste indien ze nog geen tijdskrediet hebben opgebruikt. Ze behouden daarbij 65 procent van hun loon en krijgen een jaarlijkse bijdrage van 2.000 euro. Ze moeten ook op 60 met pensioen.

Er komt ook een premie voor het avondwerk van 2,5 euro voor elk uur gepresteerd tussen 18 uur en 6 uur en een regeling voor bewakers die onverwacht teruggeroepen worden. Zij krijgen voortaan vier uur recuperatie. V