Eis tot snelle oplossing financiering BSE-tests

Print
De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en de Waalse landbouwfederatie FWA roepen premier Guy Verhofstadt op om hoogdringend werk te maken van een structurele oplossing voor de financiering van de BSE-tests. Er mag geen sprake van zijn om de kosten ten laste te leggen van de rundveehouder. De kosten moeten doorgerekend worden aan de consument.
Sinds begin 2001 worden runderen van ouder dan 30 maanden, en risicorunderen vanaf 24 maanden, getest op de gekkekoeienziekte. Vorig jaar nam de overheid de kosten nog op zich. In een ontwerp-KB dat de ministerraad eind 2001 goedkeurde, werd gesteld dat de kosten vanaf 2002 zouden verhaald worden op slachthuizen via een heffing op het karkasgewicht. Bedoeling was dat deze de kost zouden doorrekenen aan distributie en consument. In afwachting van een regeling zou de regering de kosten prefinancieren.

De landbouworganisaties wijzen er op dat, ondanks een opdracht van de ministerraad op 25 maart jl. aan minister van Volksgezondheid Magda Aelvoet om tegen 19 april een structurele oplossing uit te werken, er nog steeds geen voorstel op tafel ligt.
MEEST RECENT