Vandenhove heeft oplossing voor kermisexploitanten

Print
Kamerlid en burgemeester van Sint-Truiden, Ludwig Vandenhove (sp.a), heeft in samenwerking met de Nationale Federatie van Foorreizigers een voorstel tot wettelijke regeling voor de kermisexploitanten uitgewerkt.
Vandenhove gaat het voorstel overmaken aan minister van middenstand Rik Daems (VLD) in de hoop dat die de huidige lacune in de wetgeving rond kermisexploitanten wegwerkt. Volgens Vandenhove kan dat door een "simpele aanpassing" van de huidige wetgeving op de ambulante handel en de openbare markten. Dat heeft hij maandag op een persconferentie gezegd.

Vandenhove meent dat zijn voorstel mits aanpassing van het KB van 3 april 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten in een wettelijk kader kan gegoten worden. Dat kader kan ervoor zorgen dat politieke willekeur bij de toekenning van standplaatsen uitgesloten wordt en kermissen als folklore behouden kunnen blijven. "Een aanpassing van het huidige Koninklijk Besluit op de ambulante handel volstaat om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de kermissector. Die worden tegenwoordig nog maar al te vaak overgeleverd aan willekeur en favoritisme, waardoor ze geen garanties hadden bij eventuele overgave van kermisattracties", luidt het.

.

Nu in het nieuws