Directie Isvag nodigt leden parlement uit

De afvalintercommunale Isvag nodigt de leden van de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement uit voor een bezoek aan de Wilrijkse verbrandingsinstallatie. "We willen hen graag correct informeren."

AP Ned

"We hebben vrijdag een uitnodiging gestuurd naar de voorzitter van het parlement", zegt Isvag-voorzitter Philip Heylen. Vorige week ondertekenden de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement een motie van Johan Malcorps (Agalev) waarin ze de onderhandelingen steunen van minister van Milieu Dua (Agalev). Die wil Isvag vervroegd sluiten. De parlementsleden vroegen Dua ook verder te zoeken naar alternatieve technieken voor afvalverwerking. "De motie werd gestemd zonder dat de parlementsleden contact hadden opgenomen met Isvag. Ik heb ook de indruk dat Johan Malcorps de leden niet correct heeft geïnformeerd. Op de televisie heb ik hem leugens horen vertellen over onze financiële situatie. We willen de parlementsleden graag correct informeren."