Wetenschap opdoen via een virtuele ruimtereis

Print
Jongeren uit de laatste jaren van het secundair onderwijs krijgen de kans virtueel naar de komeet Wirtanen te vliegen. Dankzij ASH ("Acces to Scientific Space Heritage") krijgen ze ondertussen spelenderwijs les in natuurkunde, astronomie, ruimtevaart en andere wetenschappen.
ASH is een virtuele, multimediale, commandozaal voor een ruimtevlucht, voorlopig beperkt tot de Europese sonde Rosetta die normaal in januari naar de komeet Wirtanen vertrekt om er als eerste door mensen vervaardigde ruimtetuig op een komeet te landen.

ASH is een met steun van de Europese Commissie opgezet multimediaproject in de vorm van een soort vluchtleidingscentrum voor een ruimtemissie om wetenschap dichter bij de jongeren te brengen. Individueel aan een scherm, met drieën op vier "eilandjes" en uiteindelijk samen (maar centraal via een handbestuurd pallet) driedimensionaal reuzenscherm sturen dertig jongren een sonde naar Wirtanen. Eerst dient men door kennis, of vallen en opstaan, meer te weten komen over planeten, de wetten van Kepler, banen van hemellichamen, wetenschappelijke technieken zoals spectroscopie van chemische elementen.

Bij de voorstelling in het Planetarium van Brussel maandag opperden ruimtevaartdeskundigen meteen de mogelijkheden die ASH biedt om bijvoorbeeld de missie van Frank De Winne naar het Internationaal Ruimtestation ISS, een missie naar Mars, het werken in het ISS of de lancering van een Ariane-5 met een ruimtecargo naar jongeren over te brengen.
Ex-astronaut Dirk Frimout, die bij de demonstratie van ASH enige moeilijkheden ondervond om planeten naar massa te rangschikken, toonde zich opgetogen. Al jaren breekt hij een lans ter promotie van het derde aspect dat ruimtevaart biedt, na het wetenschappelijk onderzoek en de economische voordelen: het educatieve. Ruimtevaart is voor jongeren een attractief middel en een soort kapstok om wetenschappelijke domeinen te betreden als natuurkunde en geologie, zonder tot cognitieve kennisoverdracht beperkt te blijven. In het bijzonder via iets als ASH kunnen jongeren interactief én niet in het minst in groepsverband leren (mee)werken aan een ruimtemissie.

ASH is een rondreizend project, dat ook een vaste plaats kan krijgen. Bij de voorstelling gingen er stemmen op voor een permanente inplanting in het Planetarium van Brussel of het Euro Space Center in Redu. Het kwam tot stand met (ook geldelijke) medewerking van de Europese Commissie, het Deense multimediabedrijf Delta, het Vlaamse space-softwarebedrijf SAS, het Oostenrijkse computergrafiekbedrijf TUV, het Tyche Brahe Planetarium Copenhagen, het Europlanetarium van Genk, de Koninklijke Sterrenwacht van België, en het Europese Ruimtevaartbureau ESA.
In het kader van het economisch belang dat hij aan ruimtevaart hecht, beklemtoonde Dirk Frimout dat deze vorm van menselijke activiteit "niet duur is, afhankelijk van hetgeen men ermee vergelijkt". De 175 miljoen euro die België jaarlijks voor ruimtevaart uittrekt is bovendien "(een) niet zo uitzonderlijk hoog (bedrag in vergelijking met) hetgeen we ervan terug krijgen".

.

Nu in het nieuws