Kamer vervangt bestaansminimum door leefloon

De Kamer zet donderdag het licht op groen voor het wetsontwerp dat het recht invoert op maatschappelijke integratie. De wettekst vervangt de 27 jaar oude wet op het bestaansminimum. Voortaan wordt ook gesproken over het "leefloon".

Belga

Meer dan een kwart van de bestaansminimumtrekkers is jonger dan 25. De laatste 10 jaar is dat cijfer verdrievoudigd. De regering wil haar inspanningen dan ook vooral concentreren op de 18 tot 25-jarigen.

Voor een deel van de jongeren komt het erop neer dat hen een eerste werkervaring wordt bezorgd. Het is het OCMW dat hen moet helpen in de zoektocht naar die eerste job. Jongeren die niet meteen ingeschakeld kunnen worden in het arbeidscircuit krijgen een bijkomende opleiding en vorming. Die maakt deel uit van een integratieproject.

Een nieuwe verhoging met 4 procent van de uitkeringen - het leefloon werd op 1 januari al met 4 procent opgetrokken - is afhankelijk van de budgettaire marge waarover de regering bij de volgende begrotingsbesprekingen beschikt. "Het is in elk geval één van onze prioriteiten", verklaarde minister Vande Lanotte.

Nu in het nieuws