Pleidooi om familieleden in ziekenhuizen reanimaties te laten bijwonen

Print
Onderzoekers pleiten er in The New England Journal of Medicine voor dat ziekenhuizen richtlijnen opstellen die het mogelijk maken dat reanimatieprocedures kunnen bijgewoond worden door de familieleden van de patiënt. Alhoewel vooral artsen en in mindere mate verpleegkundigen er vaak huiverig tegenover staan blijkt dit zowel voor patiënten als familieleden voordelen te bieden. Dat meldt De Artsenkrant.
BR>
Artsen vrezen met name dat de aanwezigheid van familieleden hun aandacht zal afleiden. Ze hebben ook schrik voor onverwachte tussenkomsten van de betrokkenen en een toename van het aantal rechtsprocedures. Een zorgverstrekker op drie zou in de praktijk stress ondervinden van hun aanwezigheid. Men wijst voorts ook op de kans op trauma bij familieleden die een dergelijk gebeuren bijwonen.

Diverse publicaties wijzen er echter op dat patiënten tijdens het gebeuren wel degelijk steun ervaren van de aanwezige familieleden. Deze laatsten melden dat de aanwezigheid bij het overlijden van de patiënt een gunstig effect heeft op het rouwproces. Onderzoek leert dat 8 op 10 de reanimatie van hun familielid-hartpatiënt wil bijwonen. Slechts 11 procent kreeg in werkelijkheid de kans.
Nu in het nieuws