Antwerpse joden en moslims willen vredesmars

De verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen in Antwerpen moeten een gemeenschappelijk signaal voor vrede de wereld insturen. Ideaal daartoe is een grootse vredesmanifestatie. Dat, zegt de coördinator van de Antwerpse moskeeënkoepel Umiva, Said Mdaouchi, is de uitkomst van overleg maandagavond bij Umiva aan de Plantin en Moretuslei.

BR>

Ruim dertig vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap, boeddhisten, christenen, protestanten en islamieten kwamen samen met leden van vredesbewegingen en politieke partijen. De burgemeester was vertegenwoordigd door schepen Tuur Van Wallendael. Inzet was het bedenken van een signaal naar de Antwerpenaars na de rellen na de manifestatie van afgelopen woensdag.

"De uitkomst is tweeledig. Op korte termijn lanceren we een pamflet "oproep voor actieve verdraagzaamheid". Dat zal worden ondertekend door de aanwezigen van vandaag en het krijgt hun foto mee. Op lange termijn willen we dat het overleg blijft duren", aldus nog Mdaouchi.

"Daarom gaan we deze voorstellen binnen twee weken verder uitwerken in lokalen van de joodse gemeenschap. Er zijn reeds een paar heel goede voorstellen geformuleerd. Bijvoorbeeld de interlevensbeschouwelijke picknick waarbij joodse, islamitische en andere gezinnen elkaar beter leren kennen op een fijne manier. Zo wordt duidelijk dat mensen wel veel verschillen, maar dat dat niet bedreigend hoeft te zijn.".

Nu in het nieuws