Zware criminelen samen in de databank

De nieuwe wet over het afnemen en het bijhouden van DNA is na drie jaar in het Staatsblad verschenen. Geen enkele verdachte kan nu nog een DNA-staal weigeren. De wet brengt nieuwe hoop in het onderzoek naar een aantal onopgeloste zaken.
BR>
De legale DNA-bank met de identificatiegegevens van alle zware criminelen is, op papier, boven de doopvont gehouden. Het Koninklijk Besluit is gepubliceerd en vanaf nu kan geen enkele verdachte een DNA-staal nog weigeren. De gegevens van veroordeelde criminelen worden in een databank opgeslagen. Of deze databank oude dossiers nieuw leven kan inblazen, hangt nu alleen nog van de speurders af.

Drie jaar en een week heeft het geduurd voor de wet van 22 maart 1999 in het Staatsblad verscheen. Die wet vereenvoudigt wel behoorlijk wat onderzoekswerk en kan ervoor zorgen dat recidivisten - misdadigers die na een veroordeling opnieuw op het slechte pad komen - veel sneller ontdekt worden. Centraal staat het DNA, de genetische vingerafdruk die elke mens van zijn medemens onderscheidt. DNA geeft een zekerheid van meer dan 99% en dat is voldoende om door een rechtbank als bijzonder overtuigend bewijs aanvaard te worden. Tot nog toe waren er echter problemen bij het afnemen van DNA, en vooral bij het eventueel bijhouden ervan.

Vroeger kon men zijn medewerking weigeren. Nu niet meer. De wet verplicht een verdachte om zonder morren een DNA-staal te geven. Dat kan wat speeksel zijn of bloed, eventueel haren. Wil hij dat niet, dan kan hij gedwongen worden. Die dwang was er vroeger niet bij. Nieuw is ook dat het DNA van een dader, veroordeeld voor ernstige zedenfeiten of feiten van zwaar banditisme, een plaatsje krijgt in de streng gecontroleere DNA-databank van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Sommige laboratoria - zoals die van wijlen Elfriede Van den Eeckhaut in Gent - hadden vroeger al een (illegale) databank. Wettelijk kon het niet, maar het Hof van Cassatie bepaalde vorig jaar dat zo'n expert die databank wel mocht gebruiken om een onderzoek verder te helpen. Een vrij onduidelijke en halfslachtige situatie dus waar nu een einde aan is gekomen.
Nu in het nieuws