President Katsav pleit voor afrastering tussen Israël en Westoever

Print
De Israëlische president Moshe Katsav heeft er donderdag voor gepleit om de grens tussen Israël en de Westoever helemaal af te rasteren om Palestijnse zelfmoordactivisten buiten de deur te houden.
In Israël dient een president zich te onhouden van politieke stellingnames. Het is opmerkelijk dat Katsav voor de Israëlische radio zo duidelijk zijn standpunt uitdraagt in een kwestie waarover erg veel meningsverschillen bestaan.

De regering van premier Ariel Sharon heeft besloten een bufferzone in te stellen in het grensgebied tussen Israël en de Westoever, maar wil koste wat het kost vermijden dat van een soort grensafbakening kan worden gesproken. Zodra er daadwerkelijk zoiets als een grens wordt afgebakend, kan dat namelijk worden geïnterpreteerd als het loslaten van de Westoever en met de Westoever de ongeveer 130 joodse nederzettingen in het gebied.

Tussen Israël en de Westoever bevinden zich op tal van plaatsen controleposten van het leger, maar het grootste deel van de grens wordt niet bewaakt. Ook nu gaan dagelijks nog altijd duizenden Palestijnen clandestien de grens over om in Israël te werken.
Katsav zei dat de door hem beoogde afbakening louter en alleen een militair, en zeker geen politiek doel heeft. De president zei de huidige militaire campagne tegen de Palestijnen op de Westoever te steunen, maar het instellen van een afrastering als aanvullende militaire maatregel noodzakelijk te vinden. Over een echte grens tussen Israël en Palestijns Westoevergebied zal onderhandeld moeten worden. Dergelijke onderhandelingen zijn pas aan de orde als de Palestijnse leiders weer bij zinnen komen, aldus Katsav.
Nu in het nieuws