Conferentie moslimlanden levert geen definitie van terrorisme op

De islamitische landen zijn er op hun terrorismeconferentie in Kuala Lumpur niet in geslaagd tot een sluitende definitie van het begrip terrorisme te komen. Wel delen ze de mening dat de strijd van de Palestijnen in ieder geval niet onder die noemer valt. Dat blijkt uit de ontwerp-resolutie waaraan de ministers van buitenlandse zaken van de 57 lidstaten van de Islamitische Conferentieorganisatie naar verwachting woensdag hun goedkeuring hechten.

APNED

De Maleisische premier Mahathir Mohamed, de gastheer van de conferentie, had voorgesteld om elke aanval op burgers - dus ook de Palestijnse zelfmoordaanslagen - te veroordelen als een daad van terreur. Maar daartegen bleek zoveel verzet te bestaan, dat de moslimlanden er uiteindelijk voor kozen maar niet langer te proberen het terrorisme te definiëren.

De Jordaanse bewindsman Shaher Bak verklaarde dinsdag dat er gewoonweg te veel verschil van mening bestaat over de vraag wat onder terrorisme moet worden verstaan. "Het is erg moeilijk om met één tekst te komen die het gedachtegoed van 57 landen beschrijft." De driedaagse conferentie loopt woensdag af. Mahathir had gehoopt dat de moslimwereld door op de top gezamenlijk stelling te nemen tegen het terrorisme het negatieve imago zou kunnen afschudden dat de islam in sommige landen sinds de aanslagen van 11 september aankleeft.