Jan Lamers verlaat Uitgeversbedrijf Tijd

Print
Jan Lamers stapt op als gedelegeerd bestuurder bij het Uitgeversbedrijf Tijd. Om persoonlijk redenen stelt Lamers zich op de algemene vergadering van 16 april niet herkiesbaar als bestuurder en legt aldus zijn mandaat neer van gedelegeerd bestuurder, zo deelt het uitgeversbedrijf woensdag mee.
Jan Lamers zal als consulent verder specifieke opdrachten vervullen voor de Tijd. De raad van bestuur prijst in de mededeling zijn strategische visie en managementaanpak.
Nu in het nieuws