Stakingsaanzegging bij politie Antwerpen

Print
Het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel, afdeling Antwerpen, heeft bij minister Antoine Duquesne van Binnenlandse Zaken een stakingsaanzegging ingediend voor de politiezone Antwerpen. De stakingsaanzegging gaat in op 10 april en verstrijkt één maand later. Het NSPV heeft zes klachten klaar. De vakbond neemt het niet dat de verplaatsingen tussen de commissariaten niet als een dienstverplaatsing worden beschouwd, stelt vast dat de uitbetaling van de verschillende vergoedingen blijft aanslepen en niet correct gebeurt, merkt op dat de situatie van de kledij dramatisch wordt, weet dat het overleg in het Basis Overlegcomité inzake preventie en bescherming op het werk niet vlot verloopt en dat nog steeds persoonlijke dossiers van het personeel worden bijgehouden in elke zone en elke dienst.
"Voor het NSPV is de maat meer dan vol. Want ondanks holle beloftes wordt er bijna niets gerealiseerd", concludeert voorzitter Luc Goos van het NSPV-arrondissement Antwerpen.
Nu in het nieuws