Federale ombudsdienst krijgt pak meer klachten

Print
De federale ombudsdienst heeft in 2001 opnieuw een pak meer klachten behandeld (5.338) in vergelijking met het jaar ervoor (4.041). Ook nu weer hebben die vooral betrekking op de administratie, financiën, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de sociale sector. Slechts bij een kleine 7 procent van alle afgehandelde dossiers is sprake van onbehoorlijk bestuur, blijkt uit het jaarverslag 2001 van de federale ombudsmannen.
De federale ombudsmannen waken over de goede werking van de federale overheidsdiensten en behandelen klachten van burgers over de federale administraties. Herman Wuyts en Pierre-Yves Monette stelden dinsdag in de Kamer - van wie de dienst afhangt - hun zesde jaarverslag voor.

Ze deden er hun beklag over de manier waarop de Kamer hun aanbevelingen opvolgt. De commissie verzoekschriften is hun bevoorrechte partner, maar kan geen wetsvoorstellen goedkeuren. Dat is het werk van de vaste commissies. Op één uitzondering na hebben die zich echter nog nooit over het werk van de ombudsmannen gebogen.

.

Nu in het nieuws