Sierra Leone: Van Hecke hoofd kiesobservators

Print
Europarlementariër Johan Van Hecke (NCD) is door Commissaris Chris Patten tot hoofd van de Europese verkiezingswaarnemers in Sierra Leone benoemd. Op 14 mei worden voor het eerst sinds lang in het door burgeroorlogen geteisterd land verkiezingen georganiseerd. Vermits de Verenigde Naties met troepen op het terrein aanwezig zijn, zal de verantwoordelijkheid voor de controle van de verkiezingen vooral bij de Europese Unie liggen.
Het is eerder uitzonderlijk dat een Europees parlementariër aan het hoofd van zo'n missie komt. Van Hecke heeft, zoals bekend, Afrika-ervaring en profileerde zich in het Europees parlement in mensenrechtendossiers. Dinsdagmorgen aanvaardde de Commissie Buitenlandse Zaken van het EP met grote meerderheid zijn resolutie over de mensenrechten in de wereld. Alleen de Britse conservatieven stemden tegen.

De Tories namen het niet dat Van Hecke een onafhankelijke rechtbank voor de Al-Qaida-verdachten vraagt en "minimumnormen voor een eerlijke procesvoering." Opmerkelijk is ook dat Van Hecke een meerderheid kreeg om een actualisering van de Conventie van Genève te vragen. "Wat de Conventie over krijgsgevangen bepaalt, aldus Van Hecke, beantwoordt niet aan de nieuwe conflicten." "Zij gaat nog altijd uit van de bescherming van soldaten van de geregelde legers."

.

Nu in het nieuws