Vennootschapsbelasting: "geen akkoord"

De werkgroep die maandagochtend heeft vergaderd om een oplossing te vinden voor het laatste discussiepunt inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting, is niet tot een akkoord gekomen. Dat wordt vernomen uit goede bron.

BELGA

Tijdens de vergadering heeft Ecolo het akkoord dat werd bereikt in de schoot van het kernkabinet in vraag gesteld. Het probleem werd doorgeschoven naar de ministerraad, zo verluidt. Volgens de andere regeringspartijen werd wel degelijk een globaal akkoord bereikt in het kernkabinet, behalve over een compensatiemaatregel inzake de bedrijfswagens.

Volgens bepaalde informatie zou Ecolo het gehele akkoord nu in vraag stellen omdat de budgettaire neutraliteit niet zou verzekerd zijn. De Franstalige groenen zouden ook de schattingen van het ministerie van Financiën betwisten.

Nu in het nieuws