Akkoord over de begrotingscontrole

Inzake begrotingscontrole raakte het kernkabinet het eens over het principe van de lineaire besparing van anderhalf procent voor alle departementen. Het akkoord is een absolute begrotingscontrole met een massa aan kleine maatregelen, verklaarde de woordvoerster van begrotingsminister Johan Vande Lanotte.

Ook het ankerprincipe werd aanvaard. Dit betekent dat de uitgaven van de verschillende departementen streng gecontroleerd zullen worden. In het akkoord blijft behouden dat justitie meer middelen krijgt. Ontwikkelingssamenwerking is echter uit de lijst van "niet-samendrukbare uitgaven" gelicht, met evenwel de belofte dat het departement in 2003 bijkomende middelen krijgt.

De topministers hebben beslist een extra-inspanning te doen voor armoedebestrijding. Daarvoor wordt 1,5 miljoen euro extra voor uitgetrokken, die in hoofdzaak naar de OCMW's gaat voor initiatieven rond sociale economie en de activering van kansarmen. Wat de niet-fiscale inkomsten en de betere inning van de belastingen betreft, worden de ruim 260 miljoen euro inkomsten gevonden door de verkoop van overheidsgebouwen. Wel komt er een speciale cel die de fiscale achterstand opvolgt en eventuele maatregelen zal nemen of voorstellen. De extra inkomsten die deze cel zal genereren, wordt niet in de begrotingscontrole meegeteld.

Het kernkabinet bereikte voorts een akkoord over de verlaging vennootschapsbelasting van 40 tot 34 procent en van 28 tot 24,8 procent voor de KMO's. Om dit budgettair neutraal door te voeren dienden er voor 1,2 miljard euro compensaties gezocht worden. Ruim een kwart van dat bedrag, 325 miljoen euro, wordt bereikt door de afschaffing van de definitief belaste inkomsten (DBI). Voortaan zal men moeten bewijzen dat men in het buitenland belastingen op dividenten heeft betaald. DBI hield in dat de belasting op dividenten van aandelen in het buitenland verondersteld werden betaald te zijn en dus ook forfaitair kunnen afgetrokken worden. Dit principe werd vooral gebruikt voor fiscale paradijzen. Voorts wordt er nog gesnoeid in de liquidatieboni en de afschrijvingen. Opmerkelijk is dat er niet geraakt wordt aan de aftrekken voor de bedrijfswagens.

Tenslotte werd tijdens het nachtelijk overleg ook overeenstemming bereikt over de ecobonussen. Het kernkabinet bepaalde dat er op alle verpakkingen een heffing van 1,16 eurocent komt. Dit ligt binnen de vork van 3 en 8 frank die eerder voor de verschillende verpakkingen werd voorgesteld. De verschillende heffingen worden dus geharmoniseerd. Het systeem van eco-taksen en -boni vertrekt van een verlaging van de BTW en accijnzen op de verpakkingen. Dit wordt gecompenseerd door een heffing van 1,16 eurocent op alle verpakkingen. Milieuvriendelijke verpakkingen kunnen vrijgesteld worden van deze heffing, onder meer indien een voldoende groot percentage gerecycleerd wordt.

Nu in het nieuws