Dexia-Artesia: onderhandelingen niet afgerond

Vakbonden en directie van Dexia-Artesia hebben dinsdag om 07.00 uur een punt gezet achter zeventien uur onderhandelen over het sociaal statuut van de werknemers bij de fusiebank. De BBTK-SETCA ondertekenden een CAO, terwijl de LBC-CNE en de ACLVB eerst nog overleg wilden plegen met hun afgevaardigden. Hun antwoord zou tegen het einde van de week volgen.

BELGA

"De discussies verliepen moeilijk, maar er is vooruitgang geboekt op verschillende punten. Over de problematiek van het netwerk, werden de eisen echter onvoldoende benaderd en de inspanningen van de directie zijn zwak vergeleken met de problemen die werden aangekaart door het gemeenschappelijk vakbondsfront", aldus Georges Sels (CNE).

Uit socialistische vakbondshoek klonken meer tevreden geluiden. "Het akkoord bevat veel van onze eisen. Het is een evenwichtig akkoord, zowel voor het personeel van de hoofdzetel als voor dat van het netwerk (de agentschappen)", stelde Thierry Nollet (SETCa). De vakbond ondertekende een cao waarin hij zich ertoe verbindt de inhoud te verdedigen tijdens een algemene vergadering voor 31 maart.

Het akkoord laat volgens Nollet de deur op een kier voor de start van een personeelsvertegenwoordiging. Ook is er een "forum" voorzien waarin de vakbonden de contacten verzorgen tussen het personeel van de BVBA's en de directie. De enige schaduwzijde van het akkoord is dat het zich niet buigt over de arbeidscontracten, aldus nog Nollet.

Nu in het nieuws