8 kippen op 10 microbiologisch onvoldoende zuiver

Print
Acht kippen op de tien die in de Belgische winkels worden verkocht, presteren ondermaats qua microbiologische zuiverheid. In de meeste gevallen is dat te wijten aan de aanwezigheid van potentieel ziekteverwekkende ziektekiemen. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. De verbruikersorganisatie pleit voor een ernstiger aanpak van besmet kippenvlees.
In het aprilnummer van Test-Aankoop worden de resultaten van de test belicht. Er werd een vergelijking gemaakt van diverse kippencategorieën, die verschillen inzake het ras, het toegediende voeder, de kweekwijze en/of het slachttijdstip. Die criteria zijn meteen ook bepalend voor de prijs: kippen die voldoen aan strengere kweekcriteria zijn een stuk duurder dan gewone braadkippen.

De onderzoekers voerden vier verschillende metingen uit aan de hand waarvan ze bepaalden hoe zuiver het vlees was. Uit een eerste test bleek dat bij meer dan de helft van de geteste braadkippen het totaal aantal kiemen zodanig groot was dat men van een vergevorderd stadium van bederf kan spreken. 61 pct van de stalen kreeg slechte en zeer slechte beoordelingen.

In een andere proef werd gezocht naar escherichia colikiemen. Die wijzen op fecale besmetting en zijn dus hét criterium om de hygiëne te beoordelen. Sommige types kiemen kunnen ernstige darmontstekingen veroorzaken. 63 pct van de stalen presteert opnieuw slecht of zeer slecht.

.

Nu in het nieuws