11,6 cent heffing per drankverpakking

Print
De ministerraad stemde in met het akkoord dat werd bereikt in het kernkabinet om ecoboni in te voeren voor sommige drankverpakkingen. Het systeem van de ecoboni moet de ecotaksen vervangen die nooit zijn ingevoerd.
BR>
Om tegemoet te komen aan opmerkingen van de Europese Commissie heeft de federale regering beslist een eenvormige heffing voor alle drankverpakkingen ter waarde van 11,6 eurocent (BTW uitgezonderd) in te voeren. De heffing geldt volgens minister van consumentenzaken en volksgezondheid Magda Aelvoet per liter in een wegwerpverpakking.

Herbruikbare verpakkingen en verpakkingen die zijn gemaakt van recycleerbare materialen worden vrijgesteld. Voor producten in die verpakkingen zal per koninklijk besluit een ecobonus worden bepaald. Herbruikbare verpakkingen zullen worden gemerkt met een speciaal teken, aldus de regering.

Volgens Aelvoet zal het systeem een stevig duwtje in de rug geven aan de consumenten die kiezen voor herbruikbare verpakkingen. Zo zal bijvoorbeeld een herbruikbare fles limonade die momenteel nog 0,47 euro per liter duurder is dan een wegwerpfles met het nieuwe systeem 2 eurocent per liter goedkoper zijn. Een familie die kiest voor herbruikbare verpakkingen zal jaarlijks bijna 100 euro kunnen besparen door te kiezen voor de meest milieuvriendelijke verpakking, zo maakt Aelvoet zich sterk.

.

Nu in het nieuws